top of page

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

INGE ROGGEMAN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van INGE ROGGEMAN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan INGE ROGGEMAN verstrekt. INGE ROGGEMAN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres


WAAROM INGE ROGGEMAN GEGEVENS NODIG HEEFT

INGE ROGGEMAN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.


HOE LANG INGE ROGGEMAN GEGEVENS BEWAART

INGE ROGGEMAN bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

INGE ROGGEMAN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van INGE ROGGEMAN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. INGE ROGGEMAN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ingeroggeman@hotmail.com.  INGE ROGGEMAN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

INGE ROGGEMAN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van INGE ROGGEMAN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door INGE ROGGEMAN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met INGE ROGGEMAN op via ingeroggeman@hotmail.com


INGE ROGGEMAN is als volgt te bereiken:

Ondernemingsnummer: 0752.629.730

Telefoon: 0479 72 37 80

E-mailadres: ingeroggeman@hotmail.com

Privacyverklaring: Tekst
bottom of page